Kehittämisen 5+1 vaiheinen prosessi saa aikaan pysyviä muutoksia

 
Vuorovaikutus Myynnissä - Myynnin haasteet – Asiakasymmärryksen analysointi – Tavoitteiden tarkentaminen – Kommunikoinnin kehittäminen – Muutoksen vahvistaminen

Myynnissä menestyminen edellyttää myyjiltä myyntiprosessin ohjaamisen taitojen lisäksi kykyä vuorovaikutuksen hallintaan. Autamme myyjiänne rakentamaan luottamuksen, kontaktin ja ylläpitämään niitä asiakaskohtaamisissa kaikissa myyntiprosessin vaiheissa.

Myynnin haasteiden tunnistaminen

Miten hyvin tunnistat myynnin haasteet? Selvitämme yhdessä myyntinne haasteet keskustelemalla ensin johdon kanssa myyntinne vuorovaikutuksen ja myyntiosaamisen nyky- ja tavoitetilasta.

Asiakasymmärryksen syventäminen

Miten hyvin tiedät asiakkaidenne odotukset? Tutkimme, miten kommunikoitte asiakkaiden kanssa nykyään. Analysointi auttaa näkemään paremmin erityisesti vahvuutenne, joille rakentaa sekä tuo esille oleelliset kehitysalueet, joita kehittämällä voitte menestyä entistäkin paremmin asiakkuuksienne hankinnassa ja kehittämisessä.

Tavoitteiden tarkentaminen

Miten hyvin myynnin tavoitteet tukevat liiketoimintanne päämääriä? Autamme kirkastamaan tavoitteitanne liiketoimintanne menestymisen varmistamiseksi. Sovimme yhdessä myös toimivat mittarit kehityksenne arvioimiseksi.

Prosessien kehittäminen

Miten rakennat myyntitiimille motivoivan toimintaprosessin tulokselliseen asiakastyöskentelyyn?
Suunnittelemme ja toteutamme myynnin kehitysohjelmien sisällöt kanssanne liiketoimintaympäristönne edellyttämällä tavalla. Ohjattu asiakasprosessien kehittäminen, case-harjoitukset ja simulaatiot tehostavat valmennusta. Myyntisuunnitelmien laatiminen sekä niiden käytäntöön vienti toteutetaan todellisten kohdeasiakkaiden kanssa ”Action Learning” menetelmällä.

Muutoksen vahvistaminen

Miten varmistetaan muutoksen siirtyminen toimintatavoiksi? Vahvistamme muutoksen toteutumista käytännössä myyntisyklinne mukaisesti tilanteeseenne sopivalla tavalla.Varmistamme opittujen taitojen ja työkalujen käytäntöön viemistä sparraamalla myyjiä yksilökohtaisesti.