Myyntijohtaminen

Koskaan myynti ei ole ollut yrityksille tärkeämpää kuin nyt. Myynti ei ole enää erillinen funktio, vaan koko yrityksen läpi menevä prosessi, jossa organisaation kaikilla ihmisillä tulisi olla oma vastuualueensa. Asiakkaat vähentävät toimittajiensa määrää, joten tarvittavien myyjien määräkin vähenee. Mutta ei myyntiosaamisen tarve, sillä tulevaisuuden myyjä tarvitsee yhä laaja-alaisempaa osaamista asiakkuuksiensa rakentamisessa ja kehittämisessä. Uusimmat strategiabarometrit osoittavat, että asiakastarpeiden syvällisen ymmärtämisen varmistaminen on strategisen johtamisen tärkeimpiä teemoja. Siksi myynnin johtamisen rooli korostuu entisestäänkin.

Asiakaskeskeinen myyntiprosessi hakusessa

Tänään valtaosa myyjistä kamppailee asiakashankinnan, presentaatioiden, neuvottelemisen, sitouttamisen ja asiakkuuden hallinnan kanssa. Tästä huolimatta ei suurimmalla osalla myyntiorganisaatioista ole asiakkuuskeskeistä myyntiprosessia tai he eivät käytä sitä myyntinsä ohjaamisessa, jolloin se ei myöskään heijastu myyjien toimintatavoissa.

Riittävätkö taidot?

Kun syytä tähän kysytään myynnin esimiehiltä, suuri osa heistä sanoo, että heillä ei ole aikaa tai liian kiire kehittää tai tukea myyjiään. En usko tähän, eivätkä niin tee useat kansainväliset tutkimuksetkaan. Todellinen syy on useimmiten myynnin esimiesten riittämättömissä taidoissa coachata myyjiään ja ohjata myynnin laatua säännöllisesti. Onnistuva myynnin esimies käyttää 75 % ajastaan myyjiensä myyntisuoritusten kehittämiseen.

Laadun ohjaaminen

Leijonan osa myynnin tapaamisista olisi käytettävä myynnin laadun ohjaamiseen ja kehittämiseen. Myynnin esimies voi toteuttaa tämän itse tai harkita ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä tähän. Merkittävien myyntimahdollisuuksien etenemistä asiakkaan hankintaprosessin näkökulmasta on syytä käsitellä ja ideoida jokaisessa myyntipalaverissa.

Säännölliset myyntipalaverit

Säännölliset myyntipalaverit luovat yhtenä keinona tilaisuuden myyntihenkilöstölle kertoa ongelmistaan ja ratkaista ne. Myyntipalaverien tulee niiden olla hyvin suunniteltuja ja organisoituja, jotta osallistujat tuntevat aikansa käytetyn hyvin. Jos palavereissa vain jutellaan niitä näitä ja päätösten seuranta on puutteellista, tuntee myyntitiimi että kokoontumiset ovat vain ajanhukkaa. Myynnin vetäjän olisi aina myytävä palaverien tavoitteet kertomalla selvät syyt, miksi asiat ovat agendalla. Edellisen palaverin jälkeen tehdyistä aikaansaannoksista on keskusteltava ja erityisen tärkeää on käsitellä ja korostaa onnistumisia. Kritiikkiä ei kannata antaa tässä yhteydessä, koska se heikentää myyntitiimin moraalia. Myyjäkohtainen ohjaus, motivointi ja alisuoritukset kannattaa käsitellä aina kahden kesken.

Sitoutuminen

Myynnin vetäjän tavoitteena tulisi olla täyden sitoutumisen aikaansaaminen koko myyntitiimiltä, jotta he varmasti ja ehdottomasti tekevät sen, mitä heitä pyydetään tekemään. Palaverin päätteeksi on valmisteltava toimintasuunnitelma. Edellisen palaverin toimintasuunnitelman kehitys ja toteutuminen tulee luonnollisesti myös aina käsitellä. Jos ongelmia ei voi ratkaista heti, raportoidaan seuraavassa palaverissa mitä on tehty, miksi asia viivästyy ja milloin ratkaisun oletetaan olevan valmis. Varmin tapa tappaa innostus myyntipalavereissa on olla tekemättä mitään aiemmin esiin tulleille ongelmille.

Avoin kommunikointi

Myös avoin kommunikointi myynnin ja muiden yrityksen funktioiden välillä on vähintään yhtä tärkeää kuin kommunikointi johdon ja myynnin välillä. Siksi säännöllinen kommunikointi on välttämätöntä eri toimintojen kanssa. Jokainen toiminto saattaa ajatella, että he ovat organisaation tärkein osa; jokainen ajattelee myös ettei muilla toiminnoilla ole ongelmia. Suora mutta ystävällinen molemminpuolinen kommunikointi auttaa kaikkia ymmärtämään toisen toiminnon ongelmia ja haasteita ja auttaa yhteisen päämäärän saavuttamisessa.

Ota yhteys. Me autamme myyntiänne menestymään!
Jarkko Oksa, puh +358400 433048, info@interaction.fi