Mitä on myynnin coaching?

Myynnin coaching on aktiivinen toimintatapa, jolla myyjistä tehdään tuottavampia ja tavoitteiden mukainen kasvu saavutetaan tehokkaammin. Myynnin johtamista ilman myynnin coachausta voidaan verrata urheilujoukkueeseen ilman valmentajaa.

Coachingin avulla myyjät ottavat vastuuta omasta kehityksestään. Myyntijoukkueesta pystytään rakentamaan koherentti tiimi, joka ei pelkästään suorita, vaan coachaa itseään. Myynnin coaching vahvistaa esimies-alaissuhteita.

Miksi myyjiä ei coachata enemmän?

Useimmissa organisaatioissa myyntiprosessit on määritelty, mutta niiden käyttö on puutteellista tai ne eivät heijastu myyjien toiminnassa. Kansainvälisten tutkimusten mukaan reilusti yli puolet myynnin esimiehistä sanoo, etteivät he ehdi kehittää tai tukea myyjiään. Kun tutkimme tarkemmin, mistä tämä johtuu, löysimme useita eri syitä:

  • Esimiehet eivät osaa vapauttaa myyntisuorituksien ohjaamiseen tarvittavaa aikaa

  • Esimiehiltä puuttuvat taidot ja työkalut ohjata myyntikenttää

  • Myynnin johtoa ei itseään ole coachattu. Koska heillä ei ole roolimallia, he eivät ohjaa myyntikentän taitoja itsekään

  • Esimiehiä ei palkita, eikä pidetä vastuullisina coachaamisesta

Miksi myynnin coaching kannattaa?

Myyntisuoritusten johtaminen on kriittisin kilpailutaito, joka myyntiorganisaatiolla voi olla. Sen avulla voidaan parantaa suorituksia, maksimoida tuottavuutta ja saavuttaa kasvutavoitteet. Kun esimiehet lisäävät tehokkuuttaan myynnin coacheina, he auttavat myyjiä matkalla suorittajasta ylivertaiseksi myyntitykiksi.

Myyntikulttuurin muutos ei tapahdu yön yli vaan kestää useampia vuosia. Kulttuurin muutos alkaa sinusta, myynnin esimies, tai tiimistäsi, tai kenestä tahansa kahdesta ihmisestä, jotka haluavat muuttaa tapaa työskennellä yhdessä.

Pyydä lisätietoja, jotta voimme tukea sinua myyntitiimisi kehittämisessä osoitteesta info@interaction.fi tai soita 0400 433048 Jarkko Oksa tai 0400 445154 Markku Lammassaari.
 

Customer Interaction Management CIM Oy

Jarkko Oksa