Meistä

Mitä

Kehitämme jatkuvasti vuorovaikutuksen, myynnin ja digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja, jotka auttavat yritystänne hankkimaan uusia asiakkaita, laajentamaan yhteistyötä nykyisten kanssa ja tekemään nämä kannattavasti.

Miksi

Tehostuneen toiminnan ja vuorovaikutuksen avulla yrityksenne myös ylittää asiakkaidenne odotukset.

Miten

Muuttuneessa toimintaympäristössä kaikki valmennus, konsultointi ja coaching voidaan toteuttaa virtuaalisesti.


Tiimi

Tiimillämme on vahva kokemus ja kovia näyttöjä tuloksia tuottavasta myynnin ja asiakkuuksien kehittämisestä asiakasyrityksissä globaalisti

Markku Lammassaari, Customer Interaction Management CIM Oy

Markku Lammassaari

B. Sc. in EE
Senior Consultant

Markku Lammassaari on kokenut organisaatioiden myyntitoiminnan kehittäjä. Hänellä on pitkä ja laaja-alainen kokemus erityisesti elektroniikka- ja IT-toimialoilta sekä teknologian kehittäjiltä että jakelukanavasta. Markku on erikoistunut sekä start-up ja pk-yritysten myynnin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

markku.lammassaari@interaction.fi
+358 400 445 154

Jarkko Oksa, Customer Interaction Management CIM Oy

Jarkko Oksa

Managing Partner
B.P.S. (Marketing)

Jarkko Oksa on toiminut liikkeenjohdon konsulttina ja valmentajana 20 vuotta ja tätä ennen vaativan b-2-b myynnin esimies- ja johtotehtävissä 15 vuotta. Jarkko Oksan erikoisosaamisalueita ovat myynnin johtaminen, vaativan myyntityön sekä myyntistrategioiden kehittäminen. Hän on suunnitellut ja toteuttanut myynnin kehittämiskokonaisuuksia mm. asiantuntija- ja teknologiaratkaisuja myyvissä yrityksissä ja vastannut liiketoimintamallien muutosten läpiviennistä.

jarkko.oksa@interaction.fi
+358 400 433048

Susan Wuest

Susan Wuest

B. Sc. in Communication and Media
Senior Trainer & Coach – Sweden

Susan Wuest is an experienced communication developer. She has a long and wide experience, especially with pharma, medtech, health care, and manufacturing companies. Susan specializes in developing communication training: Presentation Skills, Selling and Service Service skills, and coaching these for groups and individuals.

susanwuest@me.com
+46 73 697 57 06

Tobias Feldt, Communication and Media, Senior Trainer & Coach – Denmark & Norway

Tobias Feldt

B. Sc. in Communication and Media
Senior Trainer & Coach – Denmark & Norway

Tobias Feldt is an experienced Process Improvement Expert and Business Coach. He is helping sales and marketing organizations to increase sales force effectiveness by implementing processes, tools, and techniques. Tobias has a long and wide experience, especially with Healthcare, Retail, IT, and other types of industries. Tobias is developing sales teams in selling and coaching these for groups and individuals.

tobias.feldt@sfe-international.com
+45 40 68 20 06

Nick Vertigans – myyntikonsultti & myyntivalmentaja – Interaction

Nick Vertigans

Senior Consultant
Professional certified coach

Nick Vertigans is an experienced and accredited coach and facilitator from London. He is a Certified Mentor Coach and a PCC, accredited with the International Coach Federation (ICF). Nick’s background includes various leadership, management and consulting positions within several global companies. He’s managed teams across EMEA and worked in Switzerland, Nordic region, Germany and Poland. Nick brings practical insight to challenging situations and focuses on performance and results.

info@interaction.fi
+358 44 2074660

Carlos Cardozo – myynnin kehittämisen konsultti – Interaction

Carlos Cardozo

Senior Market Development Specialist

Carlos on kotoisin Perusta ja hän on työskennellyt useissa eri maissa, ja siksi hänellä on laaja ymmärrys eri kulttuureista ja toimintatavoista. Korkealuokkaiset B2B- ja B2C-myynnin kehittämispalvelut ovat Carlosin vahvuusalueita. Carlos on työskennellyt sekä Suomessa ja USA:ssa viestinnän ja johtamisen asiantuntijana ja esimiehenä. Carlos on auttanut lukuisia asiakasyrityksiä löytämään partnereita ja kehittänyt myyntiä maailmanlaajuisesti.

carlos.cardozo@interaction.fi
+358 40 548 4041

Kyösti Kekkonen

e.M.B.A
Senior Sales Development Consultant

Kyösti Kekkonen on kokenut organisaatioiden myyntitoiminnan kehittäjä. Hänellä on pitkä ja laaja-alainen kokemus erityisesti ICT- ja isännöintitoimialoilta sekä teknologiayrityksistä ja jakelukanavista. Kyösti on erikoistunut toteuttamaan yritysten myynnin ja digitaalisen markkinoinnin ulkoistamispalveluita menestyksekkäästi.

info@interaction.fi
+358 50 66996

Ari Tenhunen – digitaalisen markkinoinnin asiantuntija & visuaalinen suunnittelija

Ari Tenhunen

Digital Marketing Specialist
UX/IX Designer

Ari Tenhusella on pitkä ja laaja kokemus markkinointikommunikaation kehittämisestä niin printtimedian kuin digitaalisen markkinoinnin sovelluksista sekä graafisesta designista. Ari on suunnitellut, kehittänyt ja toteuttanut lukuisia web-palveluita ja digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja yli 20 vuoden ajan.

ari.tenhunen@interaction.fi
+358 40 1876052

Myyntijoukkue tarvitsee laatujohtajan

Myyntijohtaminen

Koskaan myynti ei ole ollut yrityksille tärkeämpää kuin nyt. Myynti ei ole enää erillinen funktio, vaan koko yrityksen läpi menevä prosessi, jossa organisaation kaikilla ihmisillä tulisi olla oma vastuualueensa. Asiakkaat vähentävät toimittajiensa määrää, joten tarvittavien myyjien määräkin vähenee. Mutta ei myyntiosaamisen tarve, sillä tulevaisuuden myyjä tarvitsee yhä laaja-alaisempaa osaamista asiakkuuksiensa rakentamisessa ja kehittämisessä. Uusimmat strategiabarometrit osoittavat, että asiakastarpeiden syvällisen ymmärtämisen varmistaminen on strategisen johtamisen tärkeimpiä teemoja. Siksi myynnin johtamisen rooli korostuu entisestäänkin.

Asiakaskeskeinen myyntiprosessi hakusessa

Tänään valtaosa myyjistä kamppailee asiakashankinnan, presentaatioiden, neuvottelemisen, sitouttamisen ja asiakkuuden hallinnan kanssa. Tästä huolimatta ei suurimmalla osalla myyntiorganisaatioista ole asiakkuuskeskeistä myyntiprosessia tai he eivät käytä sitä myyntinsä ohjaamisessa, jolloin se ei myöskään heijastu myyjien toimintatavoissa.

Riittävätkö taidot?

Kun syytä tähän kysytään myynnin esimiehiltä, suuri osa heistä sanoo, että heillä ei ole aikaa tai liian kiire kehittää tai tukea myyjiään. En usko tähän, eivätkä niin tee useat kansainväliset tutkimuksetkaan. Todellinen syy on useimmiten myynnin esimiesten riittämättömissä taidoissa coachata myyjiään ja ohjata myynnin laatua säännöllisesti. Onnistuva myynnin esimies käyttää 75 % ajastaan myyjiensä myyntisuoritusten kehittämiseen.

Laadun ohjaaminen

Leijonan osa myynnin tapaamisista olisi käytettävä myynnin laadun ohjaamiseen ja kehittämiseen. Myynnin esimies voi toteuttaa tämän itse tai harkita ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä tähän. Merkittävien myyntimahdollisuuksien etenemistä asiakkaan hankintaprosessin näkökulmasta on syytä käsitellä ja ideoida jokaisessa myyntipalaverissa.

Säännölliset myyntipalaverit

Säännölliset myyntipalaverit luovat yhtenä keinona tilaisuuden myyntihenkilöstölle kertoa ongelmistaan ja ratkaista ne. Myyntipalaverien tulee niiden olla hyvin suunniteltuja ja organisoituja, jotta osallistujat tuntevat aikansa käytetyn hyvin. Jos palavereissa vain jutellaan niitä näitä ja päätösten seuranta on puutteellista, tuntee myyntitiimi että kokoontumiset ovat vain ajanhukkaa. Myynnin vetäjän olisi aina myytävä palaverien tavoitteet kertomalla selvät syyt, miksi asiat ovat agendalla. Edellisen palaverin jälkeen tehdyistä aikaansaannoksista on keskusteltava ja erityisen tärkeää on käsitellä ja korostaa onnistumisia. Kritiikkiä ei kannata antaa tässä yhteydessä, koska se heikentää myyntitiimin moraalia. Myyjäkohtainen ohjaus, motivointi ja alisuoritukset kannattaa käsitellä aina kahden kesken.

Sitoutuminen

Myynnin vetäjän tavoitteena tulisi olla täyden sitoutumisen aikaansaaminen koko myyntitiimiltä, jotta he varmasti ja ehdottomasti tekevät sen, mitä heitä pyydetään tekemään. Palaverin päätteeksi on valmisteltava toimintasuunnitelma. Edellisen palaverin toimintasuunnitelman kehitys ja toteutuminen tulee luonnollisesti myös aina käsitellä. Jos ongelmia ei voi ratkaista heti, raportoidaan seuraavassa palaverissa mitä on tehty, miksi asia viivästyy ja milloin ratkaisun oletetaan olevan valmis. Varmin tapa tappaa innostus myyntipalavereissa on olla tekemättä mitään aiemmin esiin tulleille ongelmille.

Avoin kommunikointi

Myös avoin kommunikointi myynnin ja muiden yrityksen funktioiden välillä on vähintään yhtä tärkeää kuin kommunikointi johdon ja myynnin välillä. Siksi säännöllinen kommunikointi on välttämätöntä eri toimintojen kanssa. Jokainen toiminto saattaa ajatella, että he ovat organisaation tärkein osa; jokainen ajattelee myös ettei muilla toiminnoilla ole ongelmia. Suora mutta ystävällinen molemminpuolinen kommunikointi auttaa kaikkia ymmärtämään toisen toiminnon ongelmia ja haasteita ja auttaa yhteisen päämäärän saavuttamisessa.

Ota yhteys. Me autamme myyntiänne menestymään!
Jarkko Oksa, puh +358400 433048, info@interaction.fi

Millainen myynnin kehittäminen tuo pysyviä tuloksia?

Myynnin valmennus
Miltei kaikki myynnin valmennukset tuottavat välittömiä tuloksia. Ne eivät kuitenkaan jatku pitkään. Useimmat myyntivalmennukset sisältävät aina jotain käyttökelpoista tietoa. Välittömästi valmennuksen jälkeen myyjät ottavat käyttöön idean tai pari ja saavat kaupan, jota he eivät olisi aikaisemmin saaneet. Välitön ROI! Mahtavaa! Mutta muutaman kuukauden kuluttua he palaavat vanhoihin toimintatapoihinsa. Sitä kutsutaan taantumiseksi.

Jotta voit välttää kehittämisen sudenkuopat yrityksessäsi on huolehdittava seuraavista seikoista:

  1. Sisältö on hyvin dokumentoitu, looginen ja myyntiprosessi vaikuttaa asiakkaan hankintaprosessin etenemiseen. Sen vaiheet otetaan käyttöön asiakasseurantajärjestelmässänne (CRM:ssä).
  2. Painopiste on kriittisissä, kilpailuetua rakentavissa myyntitaidoissa, kuten asiakassuhteen rakentamisessa, kohtaamisten suunnittelussa, tiedonhankintakyvyssä, ratkaisun esittämisessä sekä asiakkaan sitouttamisessa yhteistyöhön ja vuorovaikutuksen hallinnassa asiakaskohtaamisissa.
  3. Kehittämisen on oltava täysin räätälöity yrityksellenne ja sen on tuettava päämäärienne saavuttamista. Myyntihenkilöstön on nähtävä kuinka opittavat asiat helpottavat heitä ja yritystänne saavuttamaan halutut tavoitteet. Tässä auttaa työskentely aitojen asiakastilanteiden kanssa.
  4. Käytäntöön vienti on suunniteltu perinpohjaisesti ja se sisältää myyjien kenttätyöskentelyn coaching-prosessin.
  5. Kehittämiseen on rakennettu jatkuva osaamista syventävä ja muutosta vahvistava osa, jolla varmistetaan taitojen jokapäiväinen käyttö.
  6. Oppimista ja uusia käytäntöjä mitataan. ”Mitä mitataan, myös opitaan!”
    Mikäli myynnin johto ei ylläpidä ja kehitä myynnin suorituksia, tavoitteet jäävät yleensä toteutumatta. Myynnin esimiehet tulisi valmentaa samoihin taitoihin kuin myyjätkin. Lisäksi heidät tulisi valmentaa myyjien coachaamiseen ja koko myyntiprosessin hallintaan.

Vältä kehittämisen sudenkuopat. Me voimme auttaa.

Soita 0400-433048 tai lähetä sähköpostia info@interaction.fi

Go Top