Palvelumuotoilulla kilpailukykyä

Vahvistamme yrityksenne kilpailukykyä tutkimalla markkinoillanne menestymiseen liittyviä tekijöitä.

Palvelumuotoilututkimuksella selvitämme, miten voitte rakentaa palvelu- ja tuoteratkaisuja, joiden avulla yrityksenne erottautuu positiivisesti kilpalijoistaan.

Asiakaskokemustutkimus auttaa yritystänne kehittämään asiakasodotuksistanne kilpailuedun.

Myynnin auditoinnilla löydämme vahvuudet ja kipupisteet, mikä mahdollistaa yrityksenne optimaalisten kehittämisratkaisujen valinnan ja toteuttamisen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Tutkimusten käytäntöön viemiseksi rakennamme tuloksia parantavan kehittämisohjelman yrityksenne tarpeisiin ja tuemme sen käytäntöön viennissä. Tuote- ja palvelustrategian tutkimuksessa ja kehittämisessä voidaan käyttää Business Finlandin Innovaatioseteliä.


startup konsultointi

Palvelumuotoilulla parempia tuloksia

Palvelu- ja tuotekokonaisuuden jatkuva tutkiminen on tärkeää yrityksenne kilpailuedun ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.Ketterä tutkimus suunnitellaan yhdessä yrityksenne johdon kanssa nyky- ja/tai kohdeasiakkaillenne.

Selvitämme, mitä asiakas pitää tuotteen/palvelun käytössä tärkeänä, miten yrityksenne voisi erottua kilpailijoista positiivisesti jo myyntivaiheessa ja mitkä tekijät vaikuttavat ostopäätökseen.

Määrittelemme, miten palvelulla vastataan asiakkaan tarpeisiin sekä tuotetaan hänelle arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan.

Kiteytämme tarvittavat toimenpiteet kilpailuedun vahvistamiseksi ja tuemme niiden käytäntöön viemisessä. Katso video tästä: https://www.youtube.com/watch?v=66S1j7b6t6s

Ota yhteyttä»

asiakaskokemuksen parantaminen

Asiakaskokemusten parantaminen

Asiakastyytyväisyyden tutkiminen on tärkeää, mutta sen haasteena on, että yleensä ei tutkita syitä, mistä asiakkaan kokemuksista heidän mielipiteensä johtuvat. Vasta asiakkaan kokemusten selville saaminen myynnin ja palvelun toiminnasta ja niiden analysoiminen voi auttaa yritystänne kehittämään asiakaskokemuksistanne kilpailuedun. Teemme tämän puolestanne ja haemme kvalitatiivista palautetta, joka kertoo yrityksenne positiosta suhteessa kilpailijoihin, vahvuudet ja heikkoudet sekä tärkeimmät positiivista erottavuutta vahvistavat tekijät asiakkaiden kertomana. Kiteytämme tarvittavat toimenpiteet kilpailuedun vahvistamiseksi ja tuemme niiden käytäntöön viemisessä.

Ota yhteyttä»

 

myynnin auditointipalvelu

Myynnin auditointi

Auditoimalla myyntiorganisaationne löydämme vahvuudet ja kipupisteet, mikä mahdollistaa yrityksenne optimaalisten ratkaisujen valinnan ja toteuttamisen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Auditointi toteutetaan sähköisen kvantitatiivisen kyselyn ja yksilöhaastattelujen yhdistelmänä siten, että mukaan otetaan henkilöitä mahdollisimman laajasti eri puolilta myynnin kokonaisuutta.

Myyntitoiminnan auditointi perustuu kokemukseemme erilaisten myyntiorganisaatioiden kehittämisestä. Rakennamme auditointiratkaisun aina yrityksenne ja asiakkuuksienne kehittämisen lähtökohdista.

Ota yhteyttä»