Vahvistamme yrityksenne kilpailukykyä kehittämällä vuorovaikutuksen hallintaa. Autamme asiakkaitamme tuottamaan kilpailusta erottuvia positiivisia ja sitouttavia asiakaskokemuksia. Kehitämme jatkuvasti uusia vuorovaikutuksen, myynnin ja neuvotteluosaamisen ratkaisuja, joiden avulla yrityksenne ylittää asiakkaidenne odotukset. Räätälöimme tuloksia parantavan kehittämisohjelman yrityksenne tarpeisiin. Kehittämämme 5+1 -vaiheinen palveluprosessi varmistaa tavoitellun muutoksen pysyvästi.


Myyntiosaamisen kehittäminen

SalesPOWERmyynnin kehittämiskokonaisuus on suunnattu myyntivastuullisille, jotka rakentavat ja kehittävät asiakkuuksia ja myyvät palveluita, ideoita ja ratkaisuja kotimaisille tai kansainvälisille yritysasiakkaille. SalesPOWER on intensiivinen, osallistuja- ja harjoituskeskeinen valmennus, joka aktivoi myyntiprosessinne. Sisältö räätälöidään yrityksenne toimintaympäristöön ja markkinatilanteeseen.

Vaikuttavuus perustuu aitojen asiakastilanteiden simulointiin kohdeasiakkaiden kanssa sekä vuorovaikutuksen hallinnan kehittymiseen. Osallistujat saavat positiivista henkilökohtaista palautetta kehittymisestään koko valmennuksen ajan. 

Valmennusprosessi voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti. Katso video tästä:

Ota yhteyttä»

SalesPOWER – Onnistu Asiantuntijana Etämyynnissä

Muutokset asiakkaan hankintaprosessissa edellyttävät myös uusia toimintatapoja myynnissä. Sisäistä etämyynnin mahdollisuudet kilpailukykysi ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Onnistu Asiantuntijana Etämyynnissä -valmennuksessa saat toimivia työkaluja keskustelujen muuttamiseen kaupoiksi tai sopimuksiin asiakkaidesi kanssa. Valmennus sopii erityisesti asiantuntijamyyjille.

Intensiivisen verkkovalmennuksen pääotsikot:

Muutokset asiakkaan ostoprosessissa > Miten valmistautudut verkkotapaamiseen > Ammattimainen läsnäolo > Keskustelun avaus verkossa > Miten hankit aktiivisesti tietoa > Ratkaisun esittäminen ja asiakkaan sitouttaminen yhteiseeen etenemiseen – Varmista verkkokohtaamisen jälkeinen vuorovaikutus – Työkalujen käyttöönotto

SalesPOWER -Onnistu Asiantuntijana Etämyynnissä on kaksi kertaa 3 tunnin mittainen interaktiivinen valmennus yhden työviikon aikana, yhteensä 6 tuntia. Valmennuksessa on lyhyt orientoiva esityö, taitoja sisäistävä välitehtävä ja käytäntöön vientiä tukeva sähköinen materiaali. Yhden henkilön henkilökohtaisen valmennuksen investointi on 790 €/henkilö, 2–3 osallistujan valmennuksen investointi on 1290 €/ryhmä ja yrityskohtainen 4–6 henkilön valmennus 1790 €/ryhmä (alv 0 %).

Myyntineuvottelut

Menesty neuvotteluissa

Menesty neuvotteluissa -valmennus auttaa osallistujia kehittämään neuvottelutaitotasoaan ja suorituksiaan neuvotteluissa. Valmennus muodostuu viidestä elementistä: strategiasta, prosessista, työkaluista, taktiikasta ja vuorovaikutuksesta. Osallistujat tutustutetaan neuvotteluprosessiin ja opastetaan, kuinka sitä voidaan käyttää neuvotteluiden hallintaan ammattitaitoisella ja aikaansaavalla tavalla.

Relevanttien neuvotteluharjoitusten avulla osallistujat oppivat ottamaan neuvotteluteoriat käyttöön omissa työtilanteissaan. Osallistujat pystyvät valmennuksen jälkeen saamaan aikaan neuvottelusopimuksia nopeammin ja kannattavammin sekä kehittämään syvempiä liikesuhteita parantaakseen yrityksenne tuloksia.

Valmennus voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti.

Ota yhteyttä»

Voittavat tarjouskäytännöt

SalesPOWER Voittavat tarjoukset interaktiivinen työpaja/valmennus

Kehittää yrityksenne yhteisiä näkemyksiä ja lähestymistapoja tarjouskäytäntöihin ja tutustuttaa osallistujat kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin ja auttaa näkemään omat kehitysalueet.

Työpaja mahdollistaa tarjouskäytäntöjen proaktiivisen johtamisen ja koordinoinnin useampien projektien voittamiseksi ja tuottaa yrityksenne kokoon ja toimialaan sopivan tarjousprosessin, joka lisää kilpailukykyänne.

Valmennus antaa työkaluja saavuttaa parempia tuloksia ottamalla käyttöön systemaattisia tarjoushallinnan käytäntöjä ja nostaa yrityksenne tarjousten voittoprosenttia myös kilpailutetuissa tarjouksissa.

Valmennustyöpaja antaa myös työkalut tarjouksen esittämiseen asiakkaan yritysjohdolle. Sen kesto on 1-2 päivää tai virtuaalisesti kaksi-neljä ½ päivän sessiota. Räätälöimme sisällön vastaamaan tarpeitanne haluamienne lopputulosten saamiseksi. Katso video tästä ja pyydä lisätietoja!

Ota yhteyttä»

Uusia asiakkaita digimarkkinoinnilla

Digitaalinen markkinointi

SalesPOWER Digimarkkinointi

Suunnittelemme ja toteutamme tietoon pohjautuvaa, kohdennettua digimarkkinointia, joka maksaa investoinnin nopeasti ja ennustettavasti takaisin. Yhdistämme yrityksenne liiketoiminnan tavoitteet ja asiakkaillenne merkityksellisimmät sisällöt yhtenäiseksi kokonaisuudeksi asiakaspolun eri vaiheisiin

Suunnittelemme, toteutamme, ylläpidämme ja kehitämme verkkopalveluhankkeenne Adapzon Studion huipputiimissämme. Tiimillämme on pitkä ja laaja kokemus eri kokoisten yritysten ja yhteisöjen verkkosivustojen ja palvelujen kehittämisestä.

Kehittämämme verkkopalvelu auttaa yritystäsi kasvattamaan liiketoimintaasi ja tehostamaan vuorovaikutusta asiakkaittesi ja sidosryhmiesi kanssa.

Ota yhteyttä»

Myynnin kehittämisen konsultointi

SalesPOWER Myynnin kehittämisen konsultointi tukee yrityksenne markkinoinnin ja asiakkuushallinnan tehostamista. Yrityksenne liiketoiminta kehittyy entistä kilpailukykyisemmäksi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa kehittämällä. Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät -yrityksenne tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä, jossa autamme yritystänne laatimaan kehittämissuunnitelman. Olemme auttaneet palvelun avulla useita pk-yrityksiä saavuttamaan kehitys- ja kasvutavoitteensa. 

Konsultointi voidaan toteuttaa myös interaktiivisena virtuaaliympäristössä.

Ota yhteyttä»

Myyjien coaching

Sales POWER Strateginen myynnin coaching on kehitysprosessi, joka auttaa yritystänne saamaan jatkuvaa palautetta myynnin toimintatavoista. Coachingin tavoitteena on rohkaista myyntivastuullisia tai myyntitiimejä parantamaan suorituksiaan. Näin mahdollistetaan tavoitteiden saavuttaminen kunkin avainhenkilön kohdalla.

Myyjien coaching kehittää ammattitaitoa ja lisää avointa vuorovaikutusta myyntiryhmässä sekä myyjien sitoutumista työhönsä ja yritykseenne. 

Coaching voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti esim. Zoomilla tai MS Teamsilla.

Ota yhteyttä»